Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adıyaman turizminin güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerine ilişkin turizm işletme yöneticilerinin değerlendirmeleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
1300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Adıyaman'ın turizmde güçlü, zayıf olduğu yanlar ile fırsatlar ve tehditleri saptayarak ilde turizmin gelişmesine yönelik önerilerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda Adıyaman ili turizminin Fırsat, Üstünlük, Tehdit ve Zayıflık (FÜTZ) analizi yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye işletme belgeli konaklama tesisleri, AGrubu seyahat acenteleri ve şehirlerarası otobüs işletme yöneticilerinin FÜTZ görüşleri analizi için anket yapılmıştır. Veriler SPSS 17.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Adıyaman'da turizm işletmeleri yöneticileri; Nemrut Dağı ile tarihi, arkeolojik ve doğal kaynakları üstün yönler olarak tanımlarken, otel işletmeleri yöneticileri konaklama süresini uzatacak etkinlik eksikliğini, seyahat işletmeleri yöneticileri ise ulaşımdaki zorluğu en önemli zayıf yönler olarak tanımlamışlardır. Otel ve seyahat işletme yöneticilerinin çoğunluğu bölge turizminin en önemli fırsatının il geneline yayılmış doğal ve kültürel zenginlikler olduğunu belirtmişlerdir. Otel yöneticileri bölgenin yeterince tanınmaması ve tanıtılmaması tehdit unsuru olarak görürken, bölgedeki düşük gelir düzeyi seyahat işletmelerince en büyük tehdit unsuru olarak ileri sürülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the study is to develop suggestions on enhancing tourism variety by determining strong, weak sides of tourism potential of Adıyaman city along with opportunities and threats. To this extent SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) analyses of Adıyaman tourism was undertaken. Interviews were undertaken for the analyses of Ministry of Culture and Tourism along with Municipality operation licensed hospitality facilities', Class-A travel agencies', intercity bus companies' managers SWOT opinions. Obtained results were evaluated by SPSS 17.0 software. Tourism agency managers defined historical, archaeological and natural sources being Nemrut Mountain in the first place as strong sides of tourism while accommodation agency managers outlined lack of activities for extending duration of accommodation as weak side whereas travel agency managers suggested difficulties in transportation as weak side. Majority of the accommodation and travel agency managers stated natural and cultural richness spread within the county as prime opportunity. While, the main threat according to accommodation agency managers was insufficient recognition and promotion of the region, travel agency managers suggested low income of the region development as the major threat.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :