Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans değerleme uygulamalarının otel çalışanları üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi 1
Görüntülenme :
1103
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, işgörenlerin performans düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, işgörenlerin performans değerleme sistemlerine bakış açılarının öğrenilmesi ve işgörenlere hangi performans kriterlerinin uygulanması halinde, onların başarı düzeylerinin artırılabileceğinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, performans değerleme uygulamalarına yönelik araştırmalar incelenmiş, anket ve görüşme formu hazırlanarak Ankara-Gölbaşındaki iki adet 4 yıldızlı otel işletmesinde bir araştırma yapılmıştır. Anket ve görüşme formundan elde edilen veriler, SPSS veri analiz programı kullanılarak varyans analizi, t testi, frekans yüzde hesaplama yöntemleri ile amaca uygun olarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin çeşitli değişkenlere göre, performans değerleme uygulamalarına yönelik farklı algılamalara sahip oldukları anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study has been made to maximize the performance levels of the employees, to learn about the viewpoints of the employees about the systems of evaluation and to determine applying which performance criteria the success levels of the employees can be increased. To this end, researches on the applications of performance evaluation have been examined, a questionnaire and interview form has been prepared and a research has been made in two different 4-star hotel enterprises located in Ankara-Gölbaşı. Data supplied from the questionnaire and interview form has been analyzed and interpreted for this purpose using the methods of variant analysis, t test and frequency percent computing with SPSS data analysis program. Examining the results of the study, it is seen that employees working in hotel enterprises have different perceptions about performance evaluation applications according to various variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :