Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile işletmelerinde kurumsallaşmaya verilen önem ve turizm sektöründeki konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma: alanya-eskişehir örneği

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
1182
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin %95’ini aile işletmeleri oluşturmaktadır. Aile işletmelerinin başarılı yönetimi ve bu işletmelerin gelecek nesillere başarılı bir şekilde devredilmesi özellikle ülke ekonomisine olumlu katkıları nedeniyle çok önemlidir. Aile işletmelerinin başarılı yönetilmesi ve varlığını sürdürebilmesinde ise kurumsallaşma olgusu giderek ön plana çıkmaktadır. Araştırmanın amacı, turizm sektöründe konaklama hizmeti sunan aile işletmelerinin kurumsallaşma konusuna verdikleri önemi ortaya koymaktır. Bu açıdan araştırma mevcut durumu ortaya koyucu yani tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın kapsamını turizm sektöründe Eskişehir ve Alanya bölgesindeki konaklama hizmeti sunan aile işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletmelerin yöneticilerine kurumsallaşma konusunda bir anket uygulanarak, konuya verdikleri önem tespit edilmiştir. Aynı zamanda Eskişehir ve Alanya bölgesindeki konaklama işletmelerinin kurumsallaşma konusuna verdikleri önem arasında istatistiksel olarak bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak hem Alanya hem de Eskişehir bölgesindeki katılımcıların kurumsallaşmaya önem verme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

%95 of the companies in our country have been run by family companies. Because of their positive economic effects to our country’s economy, family companies’ management issues and successfully - turning to next generation issues are very important. In the subject of successfully management of the family companies and stability, the concept of corporation has become a matter of primary importance. The goal of this research is to define the importance of corporation issue in family companies which have been serving in tourism sector. So that, this is a research that defines and determines the present situation. Extent of the research has been made of by the family companies which have been serving in Alanya and Eskişehir. By practicing a poll to the managers of those companies which is about the corporation subject, it has been determined that the managers have supported to the corporation issue. And it has also been researched whether there is an istatistically difference between Alanya and Eskişehir hospitality companies’ managers - thoughts about the importance of corporation issue or not. At the end of the research, it has been observed that both Alanya and Eskişehir’s managers have been determined that they support the corporation issue in family companies which take place in tourism sector.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :