Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine teorik bir inceleme

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
1038
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme olgusunun dünya genelinde hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arasındaki gelişmişlik seviyesi gittikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkeler sahip oldukları bir takım ekonomik avantajlar nedeniyle kalkınma düzeylerini gerçekleştirmişler ve az da olsa bölgeler arasındaki dengesizliği de en aza indirgemiş durumdadırlar.Ancak bu gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkeler için geçerli değildir.Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında kalkınma ve az gelişmişlik yer almaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından birisi de bu ülkelerin kalkınma için öncelikli sektörü tespit etmektir. Gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme olmadığı için kalkınma hamlelerini ancak sahip oldukları turistik arz potansiyelini değerlendirmekle mümkündür. Turizm sektörünün bölgesel kalkınma ve yöredeki turizm kaynaklı kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük bir yeri ve önemi vardır. Bu çalışmada, turizmin bölgesel kalkınma ve az gelişmişliğe olan etkisi üzerinde durularak, Türkiye’deki turizmin kalkınmaya etkisi gözlemlere ve bilimsel araştırmalara dayanılarak tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

As globalization has accelerated around the world, inter-national differences in the state of economic development have been increasing as well. Due to their economic advantages, developed nations have achieved eliminating regional inequalities in terms of the levels of ecenomic development. However, the same cannot be said for developing or underdeveloped nations. Economic development is one of the most important problems that developing nations face. One way of dealing with this economic problem is defining which industy/sector needs to take priority in the economy. Due to lack of industrialization in many developing nations, one such industry/sector receiving high priority in economic development of those nations is the tourism industry/sector. Tourism receives attention due to its potential in stimulating economic development as well as efficient use of natural and man-made resources.The purpose of this study is to discuss the contribution of torism on economic development, more specifically that of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :