Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye hizmetlerinde bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımı ve e-belediye uygulamalarındaki son gelişmeler: bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
929
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, zamanla hantallaşan yerel kamu bürokrasisi için, etkin ve verimli hizmet sunumu ve örgütlerin izlenebilir ve denetlenebilir kılınmaları bakımlarından çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca bu teknolojiler, halkın hizmetlerden daha hızlı yararlanma, yönetime ait bilgiye daha çabuk ulaşma ve yükümlülüklerini zahmetsizce yerine getirme konularındaki beklentilerine de yanıt vermektedir. e-Devlet; devletin halka karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile halkın devlete karşı üstlendiği yükümlülüklerin elektronik iletişim ve işlem ortamlarında yerine getirilmesini sağlayan projeyi ifade eder. e-Devlet'in yerel boyuttaki adı olan e-Belediye ise, kente ilişkin verilerin güncel bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilerek, bu verilerden kent ve toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde halkın hizmetine sunulması anlamına gelir. e- Belediye uygulamaları ile birlikte kaynaklar etkin ve verimli kullanılmakta, güncel ve doğru bilgilerin ışığında hızlı ve isabetli kararlar alınabilmektedir. Yerel halk da bilgi paylaşımı ve erişilebilirlik sayesinde belediye faaliyetleri hakkında kolayca bilgi sahibi olabilmekte, belediye ile ilgili iş ve işlemlerini daha kolay ve çabuk gerçekleştirebilmektedir. Bu yolla katılımcı demokrasi gelişmekte, şeffaf, hesap verebilir, halka yakın ve duyarlı yönetsel yapılar oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel hizmetlerdeki kullanımı tarihsel gelişimi ile birlikte incelenmekte, e-Belediye uygulamalarının yerel yönetim sistemi içindeki yeri ve önemi ile bu alanda karşılaşılan sorunlar belirlenmektedir. Çalışmada ayrıca e-Belediye uygulamalarında yaşanan son gelişmeler çeşitli örneklerden yola çıkılarak değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

To reduce bureaucracy and increase accountability and transparency in municipalities, the usage of information and communication technologies is indispensable. The main beneficiary of these technologies would be local people who would get public services quicker and without hassle. E-Government is a project in which public services occur in electronic communication ground. e-Municipality is sub-branch of e-government. The data related to city is managed in e-municipality and several beneficial findings are produced by using the data. e-Municipality increases efficiency. The most effective decisions could be taken by using e-municipality. Local people could easily reach the information about their municipality's activities. Local people could also get municipal services easier and quicker in e-municipality. Local governments could be more transparent and accountable due to e-municipality benefits. Local participation would be more in e-municipality. This study examines the usage of information and communication technologies for local public services from an historical perspective. Moreover, the importance of e-municipality and its problems in practice would be investigated. The latest improvements in e-municipality would be evaluated by using case studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :