Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin perakendeci tercihlerinde etkili olan davranışsal faktörler ve süpermarket uygulaması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, tüketicilerin perakendeci tercihlerinde rol oynayan davranışsal faktörlerin önem dereceleri ortaya konulup; bu faktörlerin tüketicilerin demografik ve sosyo-ekonomik özelikleriyle ilişkilerinin ne yönlü olduğunu saptamak amacıyla; süpermarketlerden bizzat alışveriş yapan 325 kişilik bir müşteri grubuna yüzyüze anket yöntemi uygulanmıştır. Anılan örnek büyüklüğü, Trabzon il nüfusu göz önüne alınarak % 1 önem derecesi çerçevesinde belirlenmiştir. Tüketicilerin profilini belirleyen sorular, Frekans Dağılımı ile test edilirken; karşılaştırmalı analizlerde, Kendall's Tau Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Faktör Analizi ve buna bağlı olarak Güvenilirlik Analizi de geçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, face to face surveys have been conducted with a group of 325 consumers who shop from supermarkets, in order to determine the degree of importance of behavioral factors that play a role on consumers' retail preferences and to find out about the degree of relationship between these factors and demographic and socioeconomic characteristics of consumers. The above mentioned sample size has been determined in the % 1 importance level of Trabzon city population. While questions regarding consumer profile have been tested with Frequency Distribution; analyses involving comparions have been done using Kendall's Tau Correlation. In addition Factor Analysis and a connected Reliability Analysis have been done.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :