Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik ve demografik faktörlerinin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli kapsamında incelenmiştir. Birçok açıklayıcı değişken arasından; öğrencinin cinsiyeti, yaşı, sınıf düzeyi, ailesinin ikamet ettiği şehir ile üniversitenin bulunduğu şehir arasındaki uzaklık, kendisi dışındaki kardeş sayısı, hane halkının aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı ve nerede kaldığı değişkenleri kredi kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of the socio‐economical and demographic factors of university students on the ownership of credit card were investigated by using the Logit model. Among various explanatory variables; students’ sex, age, class year, the distance between their hometown and their university, the number of their brothers and sisters, the monthly income of the family members, students’ monthly expense amount and where they stay have been found meaningful statistically for determining the ownership of a credit card

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :