Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparative analysis of turkish and russian business management students on the ethics of tax evasion

Yazar kurumları :
University of Sakarya1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to analyze the views and thoughts of Turkish and Russian business management students on the ethics of tax evasion by conducting a statement-based survey in Turkey and The Russian Federation. In the analyses, T-Test and Mann Whitney Test show that there is no significant difference between two groups of students on the statement of justifiability of tax evasion if the tax system is unfair, if the money collected is wasted and winds up in the pockets of corrupt politicians or their close ones and, if the government violates human rights. In further analysis, K Means Clustering Analysis shows that Turkish and Russian students generally differs on ethics of tax evasion, while Logistic Regression is used to find out which statements are important on the classification of nationalities.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda işletme eğitimi gören Türk ve Rus öğrencilere önermelere dayalı anketler uygulayarak vergi etiği konusundaki görüş ve düşüncelerinin analizini amaçlamaktadır. T-Testi ve Mann Whitney U testi analizleri, vergi sisteminin adaletsiz olması, vergi gelirlerinin gereksiz yerlerde israf edilmesi ve siyasetçilere ve yakın çevresine aktarılması ile devletin insan hakları ihlalinde bulunması durumlarında vergi kaçırmanın ne kadar haklı görülebileceği konusunda öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermiştir. Ayrıca çalışmada K Means Kümeleme Analizi vasıtasıyla Türk ve Rus öğrencilerin vergi kaçırma etiği konusunda genelde farklı düşündükleri tespit edilirken; vergi kaçırma konusundaki hangi önermelerin milliyetleri ayırt etmede önemli olduğunu bulmak amacıyla da Lojistik Regresyon analizi kullanılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :