Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A deterministic inventory model with price-dependent demand considering the bounded learning

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, we develop an economic production quantity (EPQ) model where linear demand is affected by selling price and furthermore production learning exists. Lot sizes and price levels in each cycle have been obtained which maximize the total profit per unit time that is total revenue less total cost per unit time, which includes holding cost, labor and material cost and setup cost per unit time. Numerical analysis has been performed in order to see the effects of demand parameters and learning on total profit per unit time.

Özet İngilizce :

Bu makalede doğrusal talebin satış fiyatından etkilendiği ve üretimde öğrenmenin olduğu ekonomik üretim miktarı modeli geliştirilmektedir. Her bir partideki parti büyüklükleri ve fiyat seviyeleri birim başına toplam karı maksimize ederek elde edilmektedir. Birim başına toplam kar toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farktır. Birim başına toplam maliyet ise emek ve malzeme maliyeti ile kurulum maliyetinin toplamından oluşmaktadır. Talep parametreleri ve öğrenmenin birim başına toplam kara etkisini görebilmek amacıyla nümerik analiz yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :