Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankalarda performans değerleme ve ücretleme ilişkisine dair çalışanların algılamaları: yerli ve yabancı menşeli banka uygulamalarının karşılaştırılmasına yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada firmaların rekabet edebilmeleri yönünde insan kaynağı yönetiminin önemi büyüktür. Özellikle sektör bazlı düşünüldüğünde bankacılık sektörünün çağdaş iş yaşamı şartları altında insan kaynağı ve uygulamalarına gereken özeni göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu makalenin amacı; yerli ve yabancı banka çalışanlarının kendi bankalarına ve diğer banka uygulamalarına bakış açılarının değerlendirilmesi ve özellikle bankaların "performans değerleme" ve "ücret" uygulamalarına ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla yapılan çalışma sonucunda yerli ve yabancı banka çalışanlarının, bankaların performans ve ücret uygulamalarına ilişkin kendilerine yöneltilen önermelere bakış açıları arasında büyük oranda farklılıklara ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan tüm çalışanlar yabancı banka uygulamalarını yerli banka uygulamalarına oranla daha başarılı bulmaktadırlar.

Özet İngilizce :

In globalizing world, the importance of human resources management is great to compete for companies. Especially considering in the sector-based, the banking sector under the terms of modern business life should demonstrate crucial care to human resources and practices. In this context, the purpose of this article is to evaluate perspectives of domestic and foreign bank employees about their own and other banks. Also to reveal thoughts related to bank's "performance appraisal" and "payment" practices is the another purpose. The study showed that there were significant differences between domestic and foreign bank employees' opinions on the banks' practices about performance appraisal and payment. All employees participated in this study, agree that foreign bank practices are more successful than domestic bank practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :