Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bric ülkelerinde ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki ilişki: panel eşbütünleşme ve panel nedensellik

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada temel amaç kısaca BRIC olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'de ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmek; ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini test etmektir. Analizde panel birim kök, panel eşbütünleşme ve panel nedensellik testleri kullanılmıştır. Buna göre, kısa dönemli ve uzun dönemli nedensellik analizlerinde ilişki ihracattan ekonomik büyümeye doğru olduğu; tersi durumun anlamlı bulunmadığı şeklindedir. Özetle, ihracata dayalı büyüme hipotezi BRIC ülkelerinde geçerlidir sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to analyze the relationship between export and economic growth in Brazil, Russia, India and Chine, briefly called the BRIC; to test the validity of export-led growth hypothesis for these countries. In the analysis, the panel unit root test, panel cointegration test and panel causality test were used. The results of analysis show that there is a strong causality running from export growth to economic growth in short run and long run. The opposite situation does not seem to be significant. In other words, it is concluded that the export-led growth hypothesis is valid in the BRIC countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :