Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Classification of electronic tax services and comparison of e-tax management systems in the european countries

Yazar kurumları :
The University of Adnan Menderes, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS)1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

While the trends in the electronically supply of public services quickly spread; all over the world, electronic tax services (ETS) and electronic tax management systems (ETMS) reveals. The aim of the article are to classify the ETS, to determine the stages of the developing ETMS, and to make a comparison between European Countries, by detecting, with a new e-tax index, the current development levels of ETMS in European countries. Thanks to the classification of ETS, for the first time to our knowledge, a general framework has obtained that is useful in answering such questions that to what extent tax services electronically supply in the European Countries, and to which progress this matter should be monitored further.

Özet İngilizce :

Tüm dünyada kamu hizmetlerinin elektronik olarak sunulması eğilimleri yaygınlaşırken, elektronik vergi hizmetleri ile bir veya birkaç alt sisteme dayalı olarak işleyen vergi yönetim sistemleri (EVYS) ortaya çıkmaktadır. Makalenin amacı, elektronik vergi hizmetlerini sınıflandırmak, bu yolla hâlâ gelişen EVYS'lerin katetmeleri gereken aşamaları belirlemek, Avrupa ülkelerinde EVYS'lerin gelişim düzeylerini, yeni bir e-vergi indeksi ile tespit edip, bu açıdan ülkelerarası bir karşılaştırma yapmaktır. E-vergi hizmetlerinin tespit edilebildiği kadarıyla ilk defa sınıflandırılmasıyla, Avrupa ülkelerinde e-vergi hizmetlerinin ne ölçüde elektronik olarak sunulduğu ve bu konuda daha başka hangi aşamaların katedilmesi gerektiği sorularının cevaplanmasını sağlayabilecek, ortak genel bir çerçeve elde edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :