Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok kültürlü takımlar: yaşanan sorunlar ve çözüm yaklaşımları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
KSU, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Takımlar, iş dünyasının değişen dinamikleri ve ihtiyaçları çerçevesinde farklı formlarda ortaya çıkmaktadır. Günümüzde önem kazanan yeni bir takım çeşidi de, "Çok Kültürlü Takımlardır". Bu takımlar değişen iş çevresinin bir sonucu olduğu gibi, aynı zamanda birçok stratejik avantajların elde edilmesi amacıyla ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu takımlar büyük potansiyellere sahip olsalar da yaşadıkları sorunlar, bu takımların etkin ve başarılı olmasında büyük engel teşkil etmektedir. Özellikleri ve dinamikleri gereği birçok sorunla mücadele etmek durumunda olan bu takımlar iyi yönetildikleri takdirde iyi performans sonuçları doğurabilmektedir. Bundan dolayı bu takımların yaşadıkları sorunların bilinmesi ve çözülmesi, başarıları açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, özelikle bu takımların doğası ve özellikleri gereği ortaya çıkan sorunları ve bunlara karşı dikkate alınabilecek çözüm yaklaşımlarını incelemek ve değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

Teams come into existence based on the changing dynamics and needs of business world. One of the new teams that have become very important today is "multicultural teams". These teams are both result of changing business environment and come into reality to obtain various strategic advantages. Although these teams have big potential, the problems experienced within these teams present challenges for the success and effectiveness of these teams. These teams are having different problems due to its characteristic and nature. Yet, when these teams are managed well, they are likely to result in good performance results. For this reason, knowing the problems and solving them are very important for them to be successful. The objective of this study is to investigate and evaluate the multicultural team problems results of their characteristics and their nature and approaches to solve them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :