Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gri ilişkisel analiz ve uyum analizi ile bir işletmede karşılaşılan üretim hatalarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı1, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü,
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Vitrifiye sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede, kalite gelişimine katkı sağlamak için üretimde karşılaşılan hata türleri üzerine bir çalışma amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve Uyum analizi (UA) hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra işletmede karşılaşılabilen olası hata türleri GİA'nin gri ilişkisel dereceleri kullanılarak en çok karşılaşılan hata türleri belirlenmiştir. Belirlenen bu hata türleri ile hataların oluşmasında etkili olası hata sebepleri ile ürün kalite kategorileri arasındaki ilişkiler uyum analizi yardımıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda uyum analizinin anlaşılır, kolay yorumlanabilir, görselliğe dayanan grafiksel sonuçlarının, başta üretim sürecinde çalışanlar olmak üzere yöneticiler ve tüm çalışanlara değerlendirme ve karar verme aşamasında yardımcı ve etkili olabileceği görülmüştür. Bu doğrultuda kalite ve kaliteyi sürekli iyileştirme gibi işbirliğine dayanan ve tüm işletme çalışanlarını yakından ilgilendiren konular için etkin bir yöntem olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

It was aimed to carry out a study in an establishment active in vitreous products sector over the error types in production so as to contribute to quality improvement. In line with this aim, information was given about Grey Relational Analysis (GRA) and Correspondence Analysis (CA). Afterwards, by applying grey relational levels of GRA to the possible error types in the establishment, the most frequent error types were determined. By using these error types, the relations between the reasons for these errors and product quality categories were analyzed via CA. as a result, it was seen that the comprehensible, interpretable and visually effective graphical results of CA could be effective on and helpful for employees at production process and for executives and the whole staff at assessment and decision making stages. Accordingly, it was concluded that it could be an effective method for such matters as quality and sustaining quality improvement that concern the whole staff closely and depend on cooperation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :