Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imalat sektöründe çalışan işçilerin tutumları ve parti değiştirme davranışlarının sosyolojik analizi: niğde örneği

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Niğde İlindeki imalat sektöründe çalışan işçilerin parti değiştirme davranışları ile bağlı bulundukları sosyolojik koşullar arasındaki ilişki irdelenmiştir. Araştırmanın kapsamına giren işçilere oy kullanma yoluyla siyasal katılımda bulunup bulunmadıkları ve eğer oy kullanmışlarsa bunun ne yönde olduğu ve bundan sonraki oy kullanma tutumlarında bir farklılaşma olup olmadığı gibi sorular yöneltilerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 57 işletmede çalışan 654 işçiye anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, işçilerin sektörel bazda siyasal davranışları sosyolojik olarak analiz edilmiş olup, işçilerin siyasal tercihlerini büyük oranda gizledikleri saptanmıştır. İşçilerin var olan siyasi partilerin halkın çıkarlarına hizmet ettiğine büyük oranda (% 66.5) inanmadıkları da tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to determine the political party changing behavior of the workers of manufacturing sector and social factors influencing this behavior. Relationship between political party chaning behavior and their social conditions were adressed. During this research various questions such as did you join the political activity by working, in which way did you vote and then did you change your preference were asked and study were continued. Within the scope of the study, questionary were applied to 654 workers who employed in 57 factory. As a result of the analysis of obtained data in the context of political behaviors of workers related with employed sector, it was shown that workers generally hide their political preference. It was also shown that majority of the workers (66,5 %) did not belive that the existing political parties do not work for public interest.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :