Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören turizm şirketlerinin işletme, finansal ve toplam risk düzeylerinin kaldıraç analiziyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı halka açık Türk turizm şirketlerinde işletme, finansal ve toplam risk düzeylerinin kaldıraç analiziyle değerlendirilmesidir. Bu amaçla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören 8 turizm işletmesinin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Oteller ve Lokantalar Sektörünün 2002-2009 yılları arasındaki faaliyet, finansal ve toplam kaldıraç düzeyleri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda İMKB Turizm şirketlerinde faaliyet ve finansal kaldıracın esas faaliyet bağlamında sektörden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca İMKB Turizm şirketlerinde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderler dikkate alındığında faaliyet kaldıracının olumsuz etkisinin bulunduğu saptanmıştır. Finansal kaldıraç açısından incelendiğinde ise İMKB Turizm Şirketlerinin finansal riskinin yükseldiği belirlenmiştir. Bununla birlikte İMKB Turizm şirketlerinin ortalama toplam kaldıraç derecesi negatif saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate of the business, financial and total risk levels of publicly traded Turkish tourism companies in the context of leverage analysis. In this context of view, the operating, financial and total leverage degrees of Istanbul Stock Exchange (ISE) tourism companies and Central Bank of The Republics of Turkey Hotels and Restaurants Sector Balance Sheets between 2002-2009 years are calculated and compared. The results of study impose that the operating and financial leverage degrees depended on main operating context of ISE tourism companies are lower than Hotels and Restaurant Sectors. Also it is identified that the operating degree that depended on other activities context of ISE Tourism Companies has negative impact. In terms of financial leverage it is determined the increasing financial risk of ISE Tourism companies. However average total leverage degree of ISE Tourism Companies is identified negative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :