Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu örgütlerinde meslek etiği ve çalışma ahlakı üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
745
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada teori, amaç ve süreç yönünden birbirinden farklı olan meslek etiği ve çalışma ahlakı gibi önemli iki kavram açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalara dayalı olarak, çalışmanın genel amacı, bir düşünce biçimi olan etik disiplininin ve ahlaki davranışların kamusal hizmet üretimindeki yararlılıklarını ortaya koymaktır. Meslek etiği ve çalışma ahlakı gibi konuların, psikoloji, hukuk, yönetim bilimi ve felsefe gibi disiplinleri ilgilendirdiği bilinmektedir. Bu nedenle çalışma sınırlılıkları çerçevesinde, sayılan bu farklı disiplinlerin teorilerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yöntem olarak çalışmada daha çok, ikincil veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, etik disiplininin ve ahlak kurallarının, toplumsal düzeni sağlamada, din, hukuk, örf ve adet kuralları kadar etkili oldukları görülmektedir. Bu yargıya paralel olarak da, söz konusu bu disiplinlerin, kamu örgütlerinin etkililik, verimlilik ve performans gelişimine katkıda bulundukları söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, two important concepts such as occupational ethics and work ethic which differ from each other in terms of theory, aim and process was tried to be explained. The general purpose of the study depending on these explanations is to determine the usefulness of moral behaviors and ethics discipline a way of thinking in the production of public service. It is widely known that the issues related with occupational ethics and work ethic are closely concerned with the disciplines such as psychology, law, administrative sciences and philosophy. Therefore within the framework of the limitations of the study, the theories of the referred disciplines were tried to be utilized. In this context, secondary data analysis method was commonly used in the study. As a result it has been observed that the ethics discipline and the moral rules are as effective as religion, law, custom and traditions in providing the social order. In parallel to that ruling, it can be said that the stated disciplines contribute to the advancement of the performance, efficiency and effectiveness of the public organizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :