Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu politikası yapımı ve kimlik-tabanlı siyasa yapımı süreçleri: türk kamu yönetimine dair genel değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasa yapımı, yakın dönemdeki Türk Kamu Yönetimi yazınında yeni çalışılmaya başlanılan alt dallardan biri olarak, Türkiye'deki son on yılın toplumsal, siyasi ve ekonomik dönüşümünü somut olarak aksettirmektedir. Diğer bir yandan, modernite ve post modernite tartışmalarında siyasa yapımı yeniden şekillenmekte ve kamu yönetimi reform hareketine koşut olarak yeniden kurgulanmakta ve şekillendirilmektedir. Çalışmamız genel anlamda modernist siyasa süreçlerinden postmodernist kamu politika yapımına geçişi ve yeni kurgulamaları konumlandırmaya ve anlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, çağdaş siyasa ve iletişim bilimleri kuramlarının teorik araçlarıyla, 2002 sonrası Türk Kamu Yönetimindeki yeniden yapılanma süreçlerindeki kimlik tabanlı siyasa yapımı uygulamalarını demokratikleşme ve toplumsal muhalefet bakımından değerlendirecektir. Sonuç olarak, ortaya çıkan yeni siyasa oluşturulma ve uygulama aşamalarındaki gelişmeler kimlik tabanlı siyasa yapımı bakımından değerlendirilecek olup, çağdaş Türk kamu yönetimindeki siyasa oluşumu ve uygulamalarındaki gelişmeler kültürel yurttaşlık ve sivil anayasa tartışmaları genelinde irdelenecektir.

Özet İngilizce :

Policy-making, a recently sub-discipline to be studied in Turkish Public Administration literature has reflected concretely the transformation within Turkish social, political and economic setting for the past ten years. On the other hand, policy making within the discussions of modernity and post modernity has been redesigned and shaped along with the reform movements within public administration The study is to elucidate and to locate the new designs and the shift from modernist and postmodernist policy-making and implementation. In this context, the work aims to discuss the dimensions of policy making and implementation processes from the point view of democratization and social opposition in the post-2002 Turkish public administration restructuring processes with the aid of contemporary political science and communication theory's tools and the effort will strive to relate the concepts to the making of social opposition. Finally, elaborating the emerging policy making and implementation processes from the point view of identity-based policy making, the study shall dwell on the elucidation of recent developments in regard to cultural citizenship and prospective civilian constitution at policy formation and implementation processes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :