Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonunun iktisadi ve sosyal sonuçları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, ÇEKO2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı3
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Kıdem tazminatı 1936 yılından beri sürekli olarak genişleme göstermiştir. Günümüzde kıdem tazminatı Türk işçi ve işveren ilişkisindeki en büyük anlaşmazlık konusunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı tüm tarafları tatmin edecek bir sağlıklı çözüme ulaşmak için kıdem tazminatı; iş güvencesi, işsizlik sigortası, işsizlik, kayıtdışı ekonomi, esnek çalışma ve istihdam konularıyla birlikte ele alınmalıdır. Kıdem tazminatı fonunun uygulamasıyla işçiler, işveren ve genel ekonomi açısından bir takım faydalar ve zararlar söz konusu olabilecektir. Ancak, kıdem tazminatı fonunun faydaları zararlarından fazladır.

Özet İngilizce :

Since 1936, severence pay has shown continuous expansion. Today, severance pay is the most controversial issue between Turkish workers and employers. Therefore, to reach a proper solution that is satisfying both workers and employers, severance pay issue should be considered together with other issues like job security, unemployment insurance, informal economy, flexible work and employment. With the application of severance pay fund, there would occur some kind of benefits and losses for workers, employers and general economy. In this study, various aspects of the subject will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :