Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lizbon antlaşması sonrasında subsidiarite ilkesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Maastricht Antlaşması'ndan Lizbon Antlaşması'na kadar geçen sürede subsidiarite ilkesinin anlamı ve konumu ele alınarak, reform antlaşması niteliğinde olan Lizbon Antlaşması'nın subsidiarite ilkesinin uygulanması ve denetimi konusunda ne gibi yenilikler getirdiği açıklanmaya çalışılmıştır. 1992 tarihli Maastricht Antlaşması ile genel ilke olarak birincil hukuka giren subsidiarite ilkesi, Lizbon Antlaşması'yla daha da güçlendirilmiştir. Lizbon Antlaşması, "Subsidiarite ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına Dair Protokol"ü değiştirmiş, Protokol ile erken uyarı sisteminin ve subsidiarite davasının kabul edilmesi suretiyle, ulusal parlamentolar ek bir denetim mercii haline gelmişlerdir.

Özet İngilizce :

This paper intends to clarify the sorts of innovations in the implementation and supervision of subsidiarity principle effective by Lisbon Treaty which is a form of reform pact while addressing the meaning and status of the subsidiarity principle in a specific period of time which range from Maastricht Treaty to Lisbon Treaty. The subsidiarity principle, which has been included as general principle in the primary law by 1992 Maastricht Treaty, has further strengthened by Lisbon Treaty. Lisbon Treaty has amended the "Protocol on Implementation of the Subsidiarity and Proportionality Principles", and adopted the early warning system and subsidiarity case through the Protocol and the national parliaments have become an additional control authority.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :