Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri: bilecik ve yalova illeri uygulaması

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölümü1, Bilecik Üniversitesi Söğüt Meslek yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölümü2
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe meslek mensubu, işletmelerin bilgi kullanıcıları durumunda olan kişi ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgileri üretirken toplumun çıkarlarını da göz önüne aldığı için önemli sorumluluklar taşımaktadır. Bu sosyal sorumluluk duygusunun getirmiş olduğu çalışma koşulları, meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde bir takım sorunlarla karşılaşmalarına ve beklentilerine de yol açmıştır. Bu çalışma, Bilecik ve Yalova illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları tespit etmeyi ve bu meslek mensuplarının iş dünyasından, maliyeden ve meslek odalarından beklentilerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla hazırlanan anket formu, Bilecik ve Yalova illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarına uygulanmış, elde edilen veriler istatistiksel paket programı yardımıyla analiz edilmiş ve bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The professionals in the accountancy have important responsibilities as they produce the data rewired by the enterprises and they also take the interests of the public into consideration. The working conditions resulting from such a social responsibility leads the professionals to face some problems and accordingly to some expectations. In this study, it is aimed to find out what problems the accountants in Bilecik and Yalova face while doing their job and to bring some suggestions to solve the problems by considering the expectations of the business world, finance department and trade associations. For these reasons, a poll was applied to the members of accountancy in Bilecik and Yalova and the data gathered was analyzed by using a statistical programme and the results were evaluated according to the findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :