Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü düzeylerinin demografik açıdan farklılaşması üzerine ptt kocaeli başmüdürlüğü’nde bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, Robins'in 7 boyutlu kültür ölçeğinden yararlanılarak Kocaeli PTT Başmüdürlüğü'nde örgüt kültürü düzeylerinin tespit edilmesi ve cinsiyet, yaş ve eğitim gibi değişkenler açısından bu düzeylerde farklılaşmanın olup olmadığının tespitidir. Çalışma, sosyolojik bir perspektif ile Kocaeli PTT Başmüdürlüğünün yaklaşık bütün personeline anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen araştırma neticesinde örgüt kültürü; "Bireysel özerklik ve sorumluluk üstlenilmesinin teşviki ve karşılık verilmesi", "Örgütsel yapı ve misyonda bütünleşme" ve "Örgütsel destek ve performans–ödül ilişkisi" faktörleri altında toplanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate and identify the organizational cultural levels in the Kocaeli City branch of PTT (Turkish Postal And Telegraph Organization) by benefiting from the Robin's cultural scale of 7 dimensions; it tries to understand if there is a differentiation from the demographic indicators' point of view, such as sex, age, education etc. The study was implemented using a sociological perspective, amongst nearly all staff within the branch organization. Data was collected through questionnaires administered to the participants. As a result of the study, organizational culture is summed up under 3 dimensions, namely: the encouragement and response to the personal autonomy and responsibility, the unification under the organizational mission and structure, and the relationship between organizational support and-performance- reward.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :