Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süreç danışmanlığının organizasyona katkısı: kavramsal bir çerçeve

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt tarafından belirlenen amaçlar sistemini gerçekleştirmek için bir araya gelen insanların paylaştıkları değerler ve normlar, onların bir bütünlük içerisinde olmasını ve sağlıklı ilişkiler kurmasını gerektirmektedir. Söz konusu ilişkilerin arzu edilen düzeyde seyretmesi, örgütsel faaliyetlere ve elde edilecek çıktılara etki etmektedir. Bu farkındalığa sahip yöneticiler, örgüt içerisinde insan süreçlerine ait problemlerin algılanması, tanımlanması ve çözümlenmesi için bir destek güce ihtiyaç duymaktadırlar. Süreç danışmanlığı bu bağlamda, örgüt içerisinde beşeri ilişkileri gözlemleyen farklı bir göz görevi görmesinin yanı sıra yöneticiye süreçsel olgulara yönelik becerilerini geliştirmesi açısından da yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öncelikli olarak danışmanlık kavramı ve faaliyetleri tanımlanmakta ve farklı danışmanlık modellerinin neler olduğunu incelemektir. Bu danışmanlık modelleri içerisinde dikkat çekici olan süreç danışmanlığı, faaliyet alanları, yararlanılan konular ve organizasyona olan katkıları göz önünde bulundurularak anlatılmaktadır.

Özet İngilizce :

It is required to be integrity and establish healthy relationships between people's -who are coming together to perform goals system in an organization- sharing values and norms. The relationships as mentioned affect the activities of organization and its outcomes. Managers who have this awareness, need a support power to perception, identification and analysis of problems about human processes within organization. Process consultantion in this context, a different eye for human relations in an organization besides helps manager for improving skills about process events. The goal of this study is to identify the consept of consultation and its activities as a priority and what are the differenet models of consultation are handled. Process consultation that is remarkable within other models, is studied considering fields of activity, benefit issues and its contributions to the organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :