Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin mobil pazarlama faaliyetlerini benimsemesi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü2, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşl
Görüntülenme :
876
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada tüketicilerin mobil pazarlama faaliyetlerini benimsemesinde etkili olan faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Marmara Üniversitesinde okuyan öğrencilere anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi ve Path analizi kullanılmıştır. Analiz Sonuçlarına göre tüketicilerin yenilikçilik düzeyleri mobil reklamlarla ilgili var olan bilgilerini; bilgi edinme davranışları ise bu reklamlara yönelik tutumlarını etkilemektedir. Ayrıca tüketicilerin var olan bilgi düzeyleri, mobil reklamlara yönelik tutumları ve algıladıkları faydan bu reklamları benimsemelerini etkilemektedir.

Özet İngilizce :

In this study it is aimed at defining the factors which are influential in adoption of mobile marketing activities of consumers. Accordingly, a survey has been conducted on undergraduate students of Marmara University. In the analysis of gained data, descriptive statistics, confirmatory factor analysis and Path analysis have been used. According to the results of the analysis the innovation level of the consumers affect their knowledge on mobile advertisement; and their knowledge acquisition behaviors affect their attitudes towards these advertisements. The level of existing knowledge of the consumers, their attitudes on mobile advertisement and the benefit of their perception also affect their adoption of these advertisements.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :