Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye finansal raporlama standartlarının uygulama başarısını etkileyen faktörler: bağımsız denetçiler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal rapor hazırlamada belli bir tekdüzeliğin sağlanması, raporların daha şeffaf ve karşılaştırılabilir özellikte olması ve ortak bir muhasebe dili oluşturulması amacıyla, tüm dünyada kabul gören bir uluslararası muhasebe standartlar seti oluşturulmuştur. Bir çok ülke, oluşturulan uluslararası muhasebe standartlarını nasıl uyumlaştırılacağı ve uygulamaya konulacağı ile ilgili çalışmalar başlatmıştır. Akademisyenler için bu konu yeni bir çalışma alanı olarak kabul görmüş ve bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, finansal raporlama standartlarının uygulama başarısını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için yapısal eşitlik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konuyla ilgili literatür özetlenmiş, sonra Türkiye'deki bağımsız denetçiler üzerinde yapılan anket çalışması analiz edilmiş ve yapısal eşitlik modeli aracılığıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen bulgular özetlenmiş ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to ensure a certain uniformity, to be more transparent and comparable properties, and to establish a common accounting language, it's established a set of international accounting standards accepted in the world. In many countries, it has launched studies on how to harmonize, and to put into practice of an international accounting standards. For academics, this subject recognized as a new study field and made many researches. The purpose of this study is to determine the factors affecting th application success of financial reporting standards. Fort his purpose structural equation model is used. In the first part of the study a literature review is summarized. Then, a survey study covering auditors in Turkey is being analyzed and evaluated by structural equation model. In the final part of the study, ampirical findings and recommendations are summarized.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :