Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalın üretim sistemi açısından değer akış maliyetlemesinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksek Okulu1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz rekabet ortamında üretim işletmelerinin rekabet pozisyonları, uyguladıkları üretim sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı işletmeler müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri amacıyla yeni üretim sistemleri geliştirme yolunu gitmişlerdir. Bu amaçla geliştirilen üretim sistemlerinden bir tanesi de yalın üretim sistemidir. Üretim sisteminde meyadana gelen değişim, doğrudan muhasebe sistemini de etkilemekte olup, yalın muhasebe anlayışını doğurmuştur. Yalın muhasebe anlayışının işletmenin karar alması, değer katmayan faaliyetlerin tespit edilip, elimine edilmesi amacıyla kullandığı araçlardan birisi, değer akış maliyetlemesidir. Bu çalışmanın amacı, değer akış maliyetlemesinin yalın üretim sistemi içerisindeki yerinin ve öneminin irdelenmesi ile değer akış maliyetlemesine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve bu bilgiler çerçevesinde örnek uygulamaların sunulmasıdır.

Özet İngilizce :

In today's competitive atmosphere the commercial positions of manufacturing companies are directly related to their adopted production systems. Therefore, companies have chosen to develop new production systems in order to offer better services to their customers. One of the production systems developed for this purpose is lean manufacturing system. The change which occurred in production systems also influenced directly the practised accounting systems and have generated the lean accounting concept. One of the tools the lean manufacturing concept have employed so that a company could take decision, determine non-enriching and futile activities and eliminate them is "value stream costing". The purpose of this study is to discuss the role and importance of value stream costing in lean manufacturing system, to give theoretical information about value stream costing and to present model practices within this framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :