Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetişimde farkındalık: antalya ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tefenni Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, belediye meclisi üyeleri ve kent konseyi üyelerinin, kent konseyleri ve fonksiyonları hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve Antalya Kent Konseyi üyelerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinin frekans dağılımları hesaplanarak, gruplar arası farklılıkları ölçmek için Mann-Whitney U Testi ve Kruskall H Testi yapılmıştır. Anketlerden elde edilen bulgulara göre; kent konseyi üyelerinin farkındalık düzeyinin belediye meclisi üyelerinin farkındalık düzeyinden yüksek olduğu; kent konseyinin en önemli görevinin, kalkınmayı sağlama, şehirleri daha yaşanılır hale getirme, halk ile belediye arasında köprü olma, toplumu bilinçlendirme ve toplumsal sorunları tespit ederek çözüm üretmek olduğu; kent konseyi üyelerine göre kent konseylerinin yasal bir zorunluluk değil, kentin gelişmesi ve demokratikleşmesi için bir gereklilik olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the awareness level of municipality council members and the city council members, in terms of city council and its functions. For this purpose, a questionnaire has been conducted to the Metropolitan Municipality Council Members and the City Council Members in Antalya. Frequency distributions of questionnaire data are calculated and Mann-Whitney U Test and Kruskall H Test are applied to measure the inter-group differences. According to the findings obtained from the questionnaire, it has been identified that the awareness level of the City Council Members is higher than the Metropolitan Municipality Council Members and the most important duty of the City Councils are to contribute to cities' development and make them more habitable, create a bridge between community and municipality, raise consciousness and identify and generate solutions by determining problems in community. According to the City Council Members' perceptions the formation of City Councils are not a legal obligation, on the contrary a requirement for the development and democratization of the city.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :