Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksulluk ve enformelleşme bağlamında ortaya çıkan bir yaşam tarzı: seyyar satıcılar

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
797
DOI :
Özet Türkçe :

Evrensel düzeyde yoksulluk, gelir dağılımının dengesizliği, yaşanan ekonomik krizler ve işsizlik nedeniyle sürekli artarken, bireyler, yaşamlarını devam ettirmek amacını taşıyan mücadelelere girişmektedirler. Söz konusu mücadele sürecinde, formel yollardan etkin bir çözüm bulamayanlar, enformel sektöre yönelmektedir. Enformel sektör bir taraftan bireylerin en kötü şartlarda, güvencesiz bir şekilde çalışmasına neden olurken diğer taraftan vergi kaybı, haksız rekabet, kültürel geri kalma, marjinal kentsel oluşumlar gibi toplumsal zararların da kaynağını oluşturmaktadır. Günümüzde yoksulluğun sıklıkla gözlemlendiği alan daha çok kentsel mekânlardır. Enformel sektör, yoksulluğun topluma getirdiği toplumsal maliyetin en somut olarak gözlemlenebileceği sosyal kesimlerden biridir. Bu çalışma, enformel sektörün söz konusu mekânlarda yoğunlaşan aktörlerinden bir kısmı olan seyyar satıcıların yaşam biçimini, sosyolojik özellikleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

People struggles to lead lives as the universal poverty rises continiously by motive of income inequality, economic crisis and unemployment. People tends to informel sector for they can't find an effective solution for unemployment in the proces of struggle. Informel sector both makes employee working in the worst conditions without assurance and causes social damages like tax loss, unfair competition, cultural backwardness and marginal urban structure. Today, we can observe the social cost clearly in informel sector that poverty brings. This study intends to declare the social aspects of street hawkers's life style as actors of informal sector that concentrate in the urban areas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :